Node Wrangler

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Node Wrangler

özgür
Administrator
Node editor de titreye titreye node bağlantıları yapmak yerine
bu eklenti kullanılarak iş akışı hızlandırılabilir
Shift S : Seçili olan node, tipini değiştirir
Ctrl T : Seçili shader'a texture node ayarlarını ekler
Ctrl Shift mouse sol tık : İşaretçinizin üzerinde bulunduğu node tipine göre,
viewer ekleyerek yada doğrudan material output a bağlar
Alt mouse sağ tık : Basılı tutarak bir node dan diğerinin üzerine mouse hareket ettirildiğinde mix shader bağlar
Pbr kullanımında Principled shader seçili iken
Ctrl Shift T : Pbr textureleri ve node ayarlarını ekler v.b.
Eklenti aktif değilse, aktifleştirin gitsin, zarar etmezsiniz.
Detaylar için: http://gregzaal.github.io/node-wrangler/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Node Wrangler

özgür
Administrator
Easy PBR Textures
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Node Wrangler

özgür
Administrator
Node Tricks

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Node Wrangler

özgür
Administrator
Node Wrangler add-on that comes built in to Blender.

0:00 - Introduction
0:15 - Enable Node Wrangler
0:36 - Where to find the node wrangler tools
1:00 - Spacing nodes evenly
1:40 - Adding nodes to a frame
2:15 - Changing multiple node names at once
2:54 - Using node wrangler to preview node results
4:05 - Setting up PBR materials with Node Wrangler
5:40 - Adding Mapping to a material with Node Wrangler
7:04 - Connecting multiple nodes to one node quickly
7:53 - Quickly mixing 2 shaders
9:00 - Switching out different shader types
9:39 - Quick connect nodes
10:33 - Delete Unused Nodes
10:55 - Add reroutes to all outputs from a node